Zdenek Svánovský

 

se narodil v Bratislavě a přes středoškolská studia v Bruntále a Opavě došel až k promoci na VUT v Brně, obor geodézie a kartografie. V současné době pracuje jako vedoucí pobočky geodetické firmy v Olomouci. Jeho záliba v cestování se objevuje již od střední školy, kdy začal poznávat faunu, floru, přírodní krásy a zajímavosti v oddíle herpetologie při Domě dětí a mládeže v Bruntále.  Od účasti na přírodovědných expedicích v nejvýchodnějších částech Slovenska a na Balkánském poloostrově, které byly zaměřeny především na zkoumání plazů a obojživelníků, se jeho zájem přesunul k návštěvám vzdálenějších zemí (namátkou uveďme severoevropské státy Island a Norsko) a poznávání života, kulturních a náboženských tradic místních obyvatel a domorodých kmenů. V Africe fotografoval v severní Etiopii a Maroku, v Asii cestoval po Mongolsku, Sinajském poloostrově, ostrovní Indonésii a dálněvýchodní Kamčatce.  Ještě vzdálenější navštívená místa jsou Venezuela a Kostarika v Jižní a Střední Americe.